Treningsavgift

Retningslinjer treningsavgift Steinkjer Friidrettsklubb  07.05.2018

Aktive utøvere i Steinkjer friidrettsklubb betaler treningsavgift. Treningsavgiften skal dekke kostnader som klubben har til leie av anlegg, startkontingenter og kostnader til trening og konkurranser. Eksempelvis dekker klubben overnatting etter nærmere avtale for utøvere som deltar i ulike norgesmesterskap. Steinkjer Friidrettsklubb sender faktura til utøveren.

Utøvere som deltar fast (1-2 ganger i uka) på klubbtreninger i Steinkjerhallen og på Guldbergaunet og som deltar på mange stevner og stafetter For disse er treningsavgiften slik:

 1. Vinterhalvåret
  10-12 år, en fellestrening per uke, 600 kr
  Fra 13 år, to fellestreninger per uke, 1200 kr
  Sommerhalvåret
  6-10 år, en fellestrening per uke, 350 kr
  11-12 år, to fellestreninger per uke, 500 kr
  Fra 13 år, to fellestreninger per uke, 1000 kr
 2. Utøvere som deltar på treninger i klubben og som bare vil delta på 1-2 stevner, for eksempel KM terrengløp og 1-2 stafetter
  Treningsavgift: 200 kr per kalenderår
 3. Aktive utøvere som bor utenbys
  Steinkjer Friidrettsklubb har en del aktive utøvere som bor utenfor Steinkjer, og klubben ønsker å legge til rette slik at også denne gruppen kan trene og konkurrere for klubben. Mange i denne gruppen deltar på fellestreninger i Trondheim.
  Treningsavgift for utøvere som deltar på minst to stevner: 1200 kr for kalenderåret
  Treningsavgift for utøvere som bare deltar på 1-2 stafetter: 600 kr for sommer
 4. Pensjonister og andre veteranutøvere
  Treningsavgift: 600 kr per kalenderår
 5. Utøvere som er medlemmer i andre klubber (Steinkjer FIK sender krav til aktuell klubb)
   Utøvere som ukentlig deltar på klubbens fellestreninger, betaler full treningsavgift. Dette gjelder eksempelvis utøvere som er elever på idrettsfag/friidrett eller landslinje friidrett på Steinkjer videregående skole.
   Utøvere som benytter seg av klubbens trenere og treningstid: Styret fastsetter størrelsen på treningsavgiften.

Alle som vil prøve seg på friidrett, får delta på 4-5 treninger før treningsavgift må betales.

Startkontingent og påmeldingsavgift til gateløp og ulike mosjonsløp
Den enkelte utøver betaler selv.
Utøveren kan søke klubben om å få refundert startkontingent eller påmeldingsavgift. Kvittering må legges ved søknaden. Styret vil gjøre en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Medlemskontigent
Alle utøvere må være medlem i Steinkjer friidrettsklubb.
Medlemskontingent: 300 kr per år
Vi tilbyr også familiemedlemsskap til 500 kr per år, dvs. familie inkludert alle familiemedlemmer 14 år og yngre.
Nye utøvere må sende e-post med navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer til klubben på e-post [email protected]
Når det gjelder medlemskap, viser vi også til informasjon på klubbens hjemmeside: https://steinkjerfik.no/

Bankkonto: 4410 37 36088
Vipps: 111362
Retningslinjene er vedtatt av styret 07.05.2018

Retningslinjer treningsavgift 2018