Årsmøte 2018

Årsmøtet i Stenkjer Friidrettsklubb avholdes onsdag 21. mars kl 1900 på Steinkjer vgs.

Saker til årsmøtet må sendes styret ved leder innen 7. mars 2018

Sakliste og dokumenter vil bli lagt ut på hjemmesiden senest 1 uke før årsmøtet.