Bli medlem

Medlemskontingent 2018

Vi ønsker alle medlemmer i Steinkjer Friidrettsklubb velkommen!
For å bli medlem må du betale medlemsavgift via vår superinvite-side ved å trykke her.

 Våre medlemstilbud:

  • Enkeltmedlem 300 kr (321 kr inkl. avgift)
  • Familiemedlemskap 500 kr. Familiemedlemskap inkluderer to voksne og familiemedlemmer 14 år og yngre.
  • Støttemedlem 100 kr (113 kr inkl. avgift)

Støttemedlemskap er for deg som ønsker å støtte vår aktivitet. Vi driver klubben på dugnad og får svært mye god idrett ut av hver krone. Hva er et støttemedlem?

 

Om medlemsskap 2018-2019

 

Medlemskapet følger kalenderåret fra 1. januar til 31. desember.

Alle som er med på organisert trening i regi klubben, og alle som ønsker å representere klubben på ulike stevner og løp,  være medlem.

Hvis du allerede har betalt medlemskontigent for 2018, skal du ikke betale før i 2019.

Hvis du har spørsmål i forbindelse med medlemskap, ta kontakt med medlemsansvarlig:

 

Monika Luktvasslimo
E-post
957 43 585