AFS søker familie til friidrettselev fra Tyskland

AFS ved Solbjørg Musum søker familie til Lasse fra Tyskland (16) som ønsker seg til Steinkjer.
info:

Lasse fraTyskland, til Steinkjer friidrettsklubb