ÅRSMØTET I STEINKJER FIK UTSETTES

Styret i Steinkjer Friidrettsklubb har besluttet at årsmøtet i klubben utsettes inntil videre.

Vi viser til informasjon på nettsidene til Norges Idrettsforbund:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/frist-for-avholdelse-av-arsmoter-i-idrettslag-utsettes-til-15.-juni/

Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til koronaviruset, har NIFs generalsekretær besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars.

Ny frist er 15. juni.