Avslutning barn og ungdom i Steinkjer FIK 2018

Avslutning for barn og unge 6-12 år tirsdag 2/10 2018

Sesongavslutning for barn og unge 6-12 år med terrengløp på Guldbergaunet. Etterpå var det premieutdeling og pizza i Steinkjerhallen.

En stor takk til barne- og ungdomsgruppa ved Anne Mørkved, Kjellrun Wist Moen, Hilde Floberghagen og Gisle Almlid-Larsen for godt arbeid med de yngste aldersgruppene sesongen 2018!

Takk for god innsats til de som har vært trenere sesongen 2018; Sigrid Belbo, Ellen Bergin, Ida Helland Iversen og Thomas Austheim.

For aldersgruppen 10-12 år blir det oppstart fellestreninger i uke 44. Det blir en fast treningskveld per uke i friidrettshallen i Steinkjerhallen. Mer info kommer.