Dugnad

Det er besluttet å kjøre en salgsdugnad av paraplyer med SFIK-logo på til inntekt for klubben. Trond Hermanstad og  Sverre Luktvasslimo kommer på treningene utover og deler ut paraplyer for salg. Vi henstiller til alle medlemmer om å delta i dugnaden – og med en sporty gjeng regner vi med dette går bra. Alle får med seg en lapp sammen med paraplyene med følgende tekst;
___
Salg av paraplyer til inntekt for Steinkjer Friidrettsklubb
Hver familie bes selge 10 paraplyer. Pris pr paraply er kr 100,-. Inntektene går til klubben, og anvendes til drift av klubben (herunder til utstyr, halleie, trenere, osv). Paraplyene har en diskret logo, og er laget i sterkt material med skikkelig «chassie». Skikkelig stormparaply egnet for Trøndervær.
Det blir sendt ut faktura for paraplyene på kr 1.000,- ca 14.dager etter mottak av paraplyene. Takk til dere alle for at dere bidrar til å sikre klubbens økonomi, og at vi kan dra lasset sammen.
Ved spørsmål, ta kontakt med Sverre 93 00 80 85, eller Trond på 99 46 80 32