Fem klubber samarbeider om UM

Fem klubber samarbeider når Steinkjeralliansen arrangerer

Ungdoms-NM i friidrett innendørs i Steinkjerhallen 9. – 11. mars.

Fem klubber er i startgropa for ungdoms-NM i friidrett i Steinkjerhallen 9. – 11. mars, her representert ved – fra venstre: Eirik Røe, Steinkjer FIK, Øystein Homstad, Overhalla IL, Tone Merete Moan, Beitstad IL, Normann Ryan jr., Ogndal IL og Terje Våg, Snåsa IL.

Steinkjer FIK, Ogndal IL, Beitstad IL, Snåsa IL og Overhalla IL utgjør Steinkjeralliansen, som skal være vertskap for 600 utøvere i alderen 15-22 år samt andre tilreisende.

Spisskompetanse og erfaring

– Nord-Trøndelag Friidrettskrets ønsker at det jevnlig arrangeres norske mesterskap i kretsen. Vi er glade for at Steinkjeralliansen på nytt tar på seg et stort arrangement, bare to år etter at sist de arrangerte ungdomsmesterskapet.
– Ved slike arrangement kreves spisskompetanse, og det er det mye av i samarbeidsklubbene. Denne kompetansen er det viktig å både ivareta og fornye, sier Ragnar Prestvik, leder i Nord-Trøndelag Friidrettskrets, som sjøl er leder i hovedkomiteen for årets utendørs ungdomsmesterskap (UM) i regi av Overhalla IL 31. august – 2. september.

Aktiv arrangørallianse
For overhallingene blir det altså en spesielt hektisk arrangementssesong. Under BDO Ungdomsmesterskapet i Steinkjerhallen har de fem klubbene ansvar for ulike øvelser og tjenester, og et generelt felles ansvar for at arrangementet skal gli godt og gi deltakerne og andre tilreisende noen minnerike dager i Steinkjerhallen.
– Det er flere modeller for et slikt samarbeid. Steinkjeralliansen har funnet sin modell, som ser ut til å fungere veldig bra. Det er det fjerde innendørsmesterskapet på seks år som Steinkjer, Ogndal, Beitstad og Snåsa arrangerer. I år har også Overhalla kommet til, sier Prestvik.

Fire NM i Nord-Trøndelag i 2018
De fem klubbene har for øvrig hver for seg og sammen arrangert nesten 30 norske mesterskap siden 1971 – utendørs og innendørs: Hoved-NM, junior-NM, ungdoms-NM, veteran-NM, terrengløp kort og lang løype, mangekamp og stafetter.

2018 blir en begivenhetsrik sesong i Nord-Trøndelag Friidrettskrets, med ikke mindre enn fire norgesmesterskap. Etter UM innendørs i Steinkjerhallen 9. – 11. mars, skal følgende NM avvikles:

NM terrengultra i Meråker 4. august, NM på bane for veteraner i Stjørdal 24. – 26. august, ungdomsmesterskapet (UM) utendørs i Overhalla 31. august – 2. september.