Praktisk info

Praktisk informasjon til utøvere og lagledere

Stevnekontor:

Stevnekontoret, der lagene bl.a. får utdelt startnummer, befinner seg ved inngangen til friidrettshallen i idrettsgata i 2. etg. Det er åpent fredag fra kl. 12.00, samt lørdag og søndag fra kl. 09.00 (søndag er stevnekontoret i kiosken i hallen).

Opprop/avkryssing:

Oppropssekretariatet er plassert i hjørnerommet ved inngangen til friidrettshallen i 1. etg. Det er åpent fra kl 15.00 fredag, kl. 08.00 lørdag og søndag. Ved oppropet skal den aktive selv møte. Ved opprop skal startnummer, godkjent lagsdrakt og godkjent reklame fremstilles for kontroll. Ved stafetter skal ansvarlig lagleder møte til opprop og lagoppstilling skal gis skriftlig på skjema som ligger sammen med startnr.

Opprop skjer konkurransedagen senest en time før øvelsesstart. Man kan bare melde seg til opprop i øvelser som går samme dag. Opprop foretas bare en gang for hver øvelse. Dersom det i en øvelse har vært kvalifisering/semifinale annonseres ikke nytt opprop. Deltagerne møter da direkte til innmarsj.

Innmarsj:

Innmarsj vil skje fra gymsal, som ligger vegg i vegg med friidrettshall. Tidene for innmarsj blir satt opp i tidsskjemaet. Alle deltagere skal være med på innmarsjen. Det tillates ikke at det drives oppvarming og trening inne på banen utover det som er fastsatt spesielt. Ingen deltager kan bringe inn eller bruke digitale hjelpemidler. Dvs. radiosendere, mobiltelefoner eller lignende utstyr på banen. Det er heller ikke ønskelig at aktive bringer med seg bager og lignende til indre bane, med unntak av et minimum for nødvendig konkurranseutstyr.

Lisens:

Alle deltakere  ha betalt lisens for 2018 å kunne delta.

Startnummer:

Startnummer utdeles klubbvis på stevnekontoret. Det betyr at det ikke vil bli delt ut startnummer til enkeltutøvere. Det forutsettes at startkontingenten er forhåndsinnbetalt eller at den senest innbetales ved henting av startnummer. Vi har terminal. Stafettnummer er merket med etappenummer. Det er viktig at rett startnummer brukes på rett etappe. Det skal benyttes startnummer både foran og bak, unntatt i hoppøvelsene. NB: Startnummer må ikke brettes..

Sko – pigger:

Det skal brukes butte 6 mm pigger i friidrettshallen. Det er strengt forbudt med pigger på tribunen, i gangarealene og i oppropsområdet. Det vil bli salg av butte pigger i kiosken.

Bruk av privat utstyr:

Eget privat utstyr som f.eks. kuler, stav o.l. kan medbringes. Ta med utstyr inn samtidig som innmarsj. Private kuler skal veies og godkjennes før innmarsj. NB: Det MÅ være innendørskuler. Dette gjøres i gymsalen innmarsjen starter fra. Privat utstyr kan også benyttes av de andre utøverne.

Oppstarthøyder i høyde:

Starthøyde 5 cm til deretter 3 cm
J-15 1.35 1.50
J-16 1.35 1.55
J-17 1.40 1.60
J-18/19 1.45 1.65
J-20/22 1.45 1.65
G-15 1.50 1.65
G-16 1.55 1.75
G-17 1.55 1.75
G-18/19 1.70 1.85
G-20/22 1.70 1.85

Oppstarthøyder i stav:

 

 

 

Starthøyde

 

20 cm til

 

deretter 10 cm

J-15 2.20 2.60
J-16 2.20 2.60
J-17 2.40 2.80
J-18/19 2.50 2.90
J-20/22 2.50 2.90
G-15 2.50 2,90
G-16 3,20 3.60
G-17 3.20 3.60
G-18/19 3.20 3.60

Staver:

Steinkjeralliansen har følgende staver tilgjengelige:

3.00 m –

3.35 m ­- 80 –   flex 24.9

3.35 m – 110 – flex 19.9

3.35 m – 110 – flex 20.4

3.35 m – 120 – flex 17.8

3.50 m – 100

3.75 m – 130 – flex 20.9

4.60 m – 165 – flex 19,5

4.75 m – 180 – flex 19,1

Heatoppsett og banefordeling

Utdrag fra NM-reglement vedrørende videre avansement på 60 og 60m hekk:

1 – 8 deltakere. Direkte finale.

9 – 16 deltakere. 2 forsøksheat. 3 beste til finalen + 2 tider.

17 – 24 deltakere. 3 forsøksheat. 2 beste til finalen + 2 tider.

25 – 32 deltakere. 4 forsøksheat. 3 beste til semifinale + 4 tider.

2 semifinaler. 4 beste til finalen.

33 – 40 deltakere. 5 forsøksheat. 3 beste til semifinale + 1 tid.

2 semifinaler. 4 beste til finalen.

41 – 48 deltakere. 6 forsøksheat. 2 beste til semifinale + 4 tider.

2 semifinaler. 4 beste til finalen.

49 – 56 deltakere. 7 forsøksheat. 3 beste til semifinale + 3 tider.

Banefordeling i forsøk og finale på 200m foretas etter trekning iht. Regel 215.1:

200m løpes som forsøksheat og kun løpere med de 6 beste tidene løper finale.

For alle løp som starter i baner, med unntak av 800m, og hvor det løpes mer enn en runde (i betydning forsøk-finale), skal banetrekning gjøres etter disse retningslinjer:

  1. De to ytterste banene trekkes mellom de to høyest rankede utøvere.
  2. De to neste baner innenfor trekkes mellom utøvere eller lag som er ranket som
    nummer 3 og 4.
  3. Dersom det er ytterligere baner trekkes disse mellom øvrige utøvere eller lag.
  4. Rankingen som det refereres til ovenfor skal fastsettes på denne måten:
  1. i den innledende runden fra en relevant liste over tidligere resultater.
  2. for alle følgende runder skal prosedyren som fremkommer i regel 166.3.a benyttes.

Det blir ikke arrangert finaler på distanser lenger enn 200m, inkludert stafett. Tid er avgjørende. Heatene blir seedet og det antatt beste heatet går til slutt.

400m: Første og andre sving går i delte baner (2 svinger). Overgangen fra delte baner markeres med kjegler.

800m: Første sving går i delte baner. Overgangen fra delte baner markeres med kjegler.

Oppvarming:

Her kan det benyttes piggsko med butte pigger.

Håndballbane 3, samt sprintstripa i håndballhallen er satt av til oppvarming. Det blir satt ut hekker i oppvarmingsarealet. Oppvarmingsarealet er åpent alle dager.

Trenere/Lagledere:

Det vil være stor aktivitet i hallen med konkurranser på mange områder samtidig. Trenere og lagledere kan ikke være inne på konkurransearenaen under konkurransen.

Stevnelege:

Det vil være egen stevnelege til stede under hele arrangementet. Kan nås på tlf 406 46174.

Medaljeutdeling:

Medaljeutdeling vil skje kontinuerlig etter øvelse er ferdig. Tidspunkt vil også stå i tidsskjemaet. Oppmøtested for innmarsj til medaljeutdeling er i det åpne arealet rett foran speakerbua.

Kiosk/matutsalg:

Det er kiosk på galleriet i selve friidrettshallen. I tillegg er det et utsalgssted i gangen i 2.etasje. På menyen vil det være både kalde og varme retter.

Parkering:

Det skal være rikelig med parkeringsplasser i området. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov til å parkere like foran hovedinngang på grunn av brannforskrifter.

Viser ellers til busstilbudet under arrangementet. Ta kontakt med Eldnes Bussreiser ved spørsmål. Tlf. 74 27 84 16

Garderober:

Garderober i 1.etasje. Brukes på eget ansvar.

Oversiktskart over Steinkjerhallen:

Steinkjerhallen (2)