Friidrett for bevegelseshemmede

Steinkjer FIK starta i februar 2013 et tiltak med friidrett og mosjon for funksjonshemmede. Tiltaket besto og består fremdeles av 1. Et mosjonstilbud for FH onsdager i oddetallsuker kl 17.30-19.00 og 2. Et konkurransetiltak i racerunning og rullestolkjøring.

Etter søknad fikk vi kr 70 000 i tilskudd fra Extrastiftelsen både for 2013 og 2014. I tillegg har både Steinkjer kommune, Sparebank1 SMN, Nord-Trøndelag FK og NTE bidratt med midler til tiltaket. Selv om Extrastiftelsen ikke yter midler til tiltaket etter 2014, har vi midler til å fortsette tiltaket ut våren 2015. Vi håper at vi også kan få midler fra forskjellige instanser slik at vi kan fortsette også skoleåret 2015-2016 og evt videre.

Prosjektleder er Hans Foosnæs og hovedtrener er Randveig Kolberg. Marie Aune Bardal har også bidratt på trenersiden. I tillegg har elever ved idrettslinja på SVGS vært med som assistent-trenere.

Mosjonstiltaket har fått stor tilslutning, og det er jevnt 20-25 livsfriske ungdommer og like mange assistenter/foresatte med på samlingene.

Konkurransetilbudet har også fått brukbar oppslutning. Både Bjørn Wiseth og Geir Hjorthaug har deltatt i konkurranser i rullestolkjøring, mens vår beste utøver i racerunning, Marie Aune Bardal, har vært et forbilde for utøverne i prosjektet, både som trener og god utøver. Marie har oppnådd gode resultater på stevner både i Norge, Sverige og Danmark.

Idrettskretsen i samarbeid med SFIK starter våren 2015 et nytt konkurransetilbud i racerunning og har kjøpt inn 5 nye sykler/petrasykler, hovedsponsor NTFK. Racerunning vil derfor bli et nytt satsingsområde i Steinkjer Friidrettsklubb.

Sluttrapporten til Extrastiftelsen kan du lese HER.