Friidrettshallen opptatt 16/3

Friidrettshallen er opptatt til andre arrangementer lørdag 16/3. Lerøysamlinga som var satt opp 16/3, er flytta til 23/3. Dessuten er Friidrettshallen opptatt av Boligmesse mesteparten av uke 13.