FRIIDRETTSTRENING 10-12 år

Steinkjer Friidrettsklubb arrangerer allsidig friidrettstrening torsdager kl 17-18 i Friidrettshallen.
Se INFO under:

Fellestreninger 10-12 år vintersesongen 2020 2021