GRATIS FRIIDRETTSSKOLE 8-14 år

Friidrettsskole for aldersgruppen 8-14 år

Steinkjer Friidrettsklubb inviterer til gratis friidrettsskole for aldergruppen 8-14 år sommeren 2021.

Ukentlige treninger to dager per uke fra uke 25 til og med uke 32, med oppstart tirsdag 22. juni

Det vil være fokus på lek sammen med tekniske øvelser på tirsdager og løp på torsdager. .

  • For aldersgruppen 8-12 år er det trening kl. 17-18 både tirsdager og torsdager
  • Fra 13-14 år er det trening kl. 18-19 både tirsdager og torsdager

Friidrettsskole på dagtid i uke 26

Onsdag 30. juni, torsdag 1. juli og fredag 2. juli vil vi ha tre-dagers treningssamling der det blir introduksjon til de forskjellige øvelsene i friidrett.

Vi starter kl. 12 og er ferdige 15. 

Oppmøte alle dager: Friidrettsstadion på Guldbergaunet idrettspark

Du finner mer info i dette skrivet: [Friidrettsskole sommeren 2021]

Friidrettsskole sommeren 2021 8-14 år