Høstsamling på Høylandet 25.-27. november 2022

Vi inviterer med dette alle utøvere som blir 13 år eller eldre i 2022 til å være med på den årlige høstsamlinga som arrangeres på Høylandet. Samlinga er også åpen for utøvere fra andre klubber som går idrettsfag på Steinkjer videregående eller har annen tilknyting til treningsmiljøet.

Se vedlagt invitasjon med nærmere info

Invitasjon til Høylandetsamling 2022

Bindende påmelding innen Fredag 18. november til Torbjørn Aas: [email protected]