IDRETTSMERKEPRØVER

Steinkjer Friidrettsklubb har også et idrettsmerkeutvalg. Klubben har 10-15 voksne som tar idrettsmerket hvert år. Sjef i idrettsmerkeutvalget er Trond Gystad og han skriver:

Idrettsmerkeprøver på Gulbergaunet tirsdag 11. september mellom kl 18.00 og 19.00 Det blir også prøver tirsdag 25. september. Kun to prøvedager dette året, da det er relativt få som avlegger prøver.

for Idrettsmerkeutvalget Trond Gystad

Sportslig leder oppfordrer alle om å ta idrettsmerket. Kravene er ikke vanskelige, det er snakk om å ta en prøve i hver av gruppene hurtighet, styrke, spenst og trim. Idrettsmerket er en god motivasjon for å holde seg i form, både for tidligere aktive og andre mosjonister.