IDRETTSMERKEPRØVER

Trond Gystad er sjef for Steinkjer Friidrettsklubbs idrettsmerkeutvalg. Han melder at det vil bli arrangert idrettsmerkeprøver for alle interesserte i alle aldre (over 15 år) med tilknytning til SFIK
torsdag 17. september kl 18.00 på Friidrettsbanen Guldbergaunet. Idrettsmerket har krav i 5 grupper: Trim, hurtighet, styrke, utholdenhet, svømming. Kravene er ikke større enn at alle som trimmer litt, kan greie kravene. Så vi oppfordrer interesserte til å møte opp. Det er aldri for seint å starte å ta idrettsmerket.