Idrettsmerkeprøver

Det er idrettsmerkeprøver 24. august og 4 torsdager framover kl 1800 – 1900 på Guldbergaunet.