VIKTIG INFO, sportslig plan 2019, kretsens terminliste 2019, statistikk 2018

Vi ønsker alle vel møtt til friidrettstreninger i 2019. Opplysninger om treningstider i 2019 finner du under Trening i linja ovenfor.

Sportslig plan 2019 for Steinkjer Friidrettsklubb finner du nå under Stevner, Terminliste, 2019. Der finner du også link til kretsens terminliste for 2019.

Innbydelse til vinterens storstevne i Friidrettshallen 19 og 20. januar finner du på framsida og  under Stevner, Innbydelser, 2019.

Statistikk for 2018, alle klasser, laget av Eivind Elnan, er lagt ut under STATISTIKK på linja over.