INFO – Steinkjerlekene 29.-30. Mai 2021

Vi mottar mange forespørsler om hvilke regler og retningslinjer som gjelder for deltakelse på Steinkjerlekene 29.-30. mai 2021.

Per 20.05 er dette de retningslinjer og begrensninger vi har måttet forholde oss til:

  • Ulike regler gjelder for utøvere under 20 år, utøvere over 20 år og for toppidrettsutøvere.
  • Om gruppene blandes må strengeste restriksjoner følges.
  • Utøvere under 20 år + toppidrettsutøvere fra Trøndelag fylke (nord + sør) kan delta. Utøvere fra andre kretser som tilhører lokale treningsgrupper/landslinja Friidrett kan også delta. Utøvere uten tilhørighet i Trøndelag kan pt ikke delta.
  • Utøvere over 20 år (ikke toppidrettsutøvere) kan kun konkurrere innen egen kommune. Vi kan derfor kun åpne for utøvere over 20 år fra Steinkjer kommune. Vi må tilrettelegge øvelser for denne gruppen i et eget del-stevne siden det her er strengere retningslinjer enn for øvrige.
  • Max 200 deltagere (inkl utøvere, trenere, publikum).

Fredag 21.05 har regjeringen presentert oppdaterte retningslinjer som vil gjelde fra 27.05. Norges Friidrettsforbund jobber nå med å avklare og oppdatere retningslinjene for friidretten basert på de endringer som i dag ble presentert, og en oppdatert smittevernveileder forventes å komme i løpet av eller rett over helgen. Vi er basert på dette forsiktige optimister ift at vi også kan åpne for deltagere fra andre kretser enn Trøndelag. Oppdatert info vil legges ut her så snart avklaring foreligger.

Påmelding til Steinkjerlekene gjøres her:
https://wp.nif.no/PageTerminDetail.aspx?LinkId=365825

Påmeldingsfrist: 26.05 kl 23:59