Ingen OFTENÅSEN OPP I 2018

Oftenåsen Opp søndag 9. september 2018 avlyses

 

Av ulike praktiske hensyn ser vi oss dessverre nødt til å avlyse Oftenåsen Opp i 2018.

Steinkjer Friidrettsklubb lover å komme sterkere tilbake, og vi tar sikte på å få til motbakkeløpet  i 2019.