Innbydelse til trener1-kurs

Kretsen innbyr til trener1-kurs (før ungdomstrenerkurs) 23-24-25 november 2018 (samtidig med Lerøy-samling).

Andre del 8-9-10 februar 2019.

Trener 1, Steinkjer høst 2018