KLUBBSAMLING 13år og eldre Høylandet 23.-25. oktober

Den tradisjonelle Åresamllinga må av kjente årsaker gå ut og klubben inviterer derfor utøvere (+landslinje friidrett SVGS) 13 år og eldre til miljøsamling på Høylandet 23.-25. oktober. SE invitasjon her:

Nr 2 Klubbsamling Høylandet 2020 m lenke