Kretssamling for 12-14-åringer tirsdag 27.06. på Guldbergaunet

Kretssamling for utøvere i alderen 12-14 år på Guldbergaunet tirsdag 27.06. fra kl 09.45 til kl 15.00.  For mer info les Innbydelse Lerøysamling juni 2017