Lerøy/Ungdomssamling 16/11-2019

Her kommer innbydelse til høstsesongens første Lerøy/Ungdomssamling i Friidrettshallen lørdag 16/11-2019 kl 10.00. MERK TIDEN OG PROGRAM NEDENFOR.
Steinkjerutøvere melder seg på til sportslig leder Jorunn Grande innen 14/11.

Ungdomssamling 16.november 2019