Mange gode Steinkjer-resultater på BDO Stjørdal

8 deltakere fra Steinkjer FIK på BDO 2. og 3. juni 2024. Mange gode resultater:

Steinkjer-res BDO 2-3-06-24

Fullstendig resultatliste finner du på

https://steinkjerfik.no/wp-content/uploads/2024/06/bdo-stjordal-2024-resultater.pdf