Bestilling av klær

Da kjører vi runde nummer to 2015 for bestilling av friidrettsklær. Frist for bestilling er satt til 16.november. Bestillingsskjema sendes ut til medlemmene, eller kan fås hos Trond . Priser og utvalg vises i bildet over. Ca 6 ukers leveringstid fra vi bestiller – dvs levering medio januar 2016.

Modelllene kan sees på www.trimtex.no

klrtrimtex