Politiattest

Alle som jobber med barn og unge plikter å legge fram politiattest.

Den enkelte må selv søke om politiattest, men må legge ved bekreftelse fra klubben.

Heidi Dale vil være til stede på trening tirsdag 7. juni for å tildele slike bekreftelser.