RYDDE- OG VASKEDUGNAD SEKRETARIATBUA OG KIOSK

Det er behov for å rydde  og  vaske i sekretariatbua og kiosken før Steinkjerlekene 8. og 9. juni. Det blir derfor dugnad 6. juni kl 18.00. Se nærmere info her:

Rydde og vaskedugnad 6. juni