Seriestevne. Oppkjøring UM inne 2018

Det arrangeres seriestevne i Steinkjerhallen lørdag 24.2. Kun 14 år og eldre. Kast og hekkeøvelsene tilpasses aktuell årsklasse. Ingen premiering. Arrangør er Overhalla IL.

Påmelding: https://www.friidrett.no/aktivitet/terminliste/webdel—terminliste/