Steinkjerlekene 29.-30 Mai – Oppdatering 28.05 kl 15:00

Det har fortsatt ikke kommet noen ny smittevernveileder for Friidretten, og vi må derfor nå dessverre meddele at det vil være reglene av 16. april som vil gjelde også for Steinkjerlekene.

Dette innebærer:
– Påmeldte deltagere fra kretser utenfor Trøndelag (Nordland, Møre og Romsdal) kan dessverre ikke delta på Steinkjerlekene.
– Utøvere fra Nordland, Troms og Møre og Romsdal som tilhører treningsgrupper i Trøndelag, eller er elever på Steinkjer VGS eller andre skoler i Trøndelag, og bosatt i fylket kan fortsatt delta.
– Det vil ikke bli fakturert startkontingenter for deltagere som pga myndighetsrestriksjoner ikke kan delta.

Viktig info vedrørende smittevern:
– Alle som føler seg syke eller har symptomer, eller som har vært i kontakt med mulig smittede skal holde seg hjemme.
– Dersom man bor i en kommune med strengere restriksjoner enn de nasjonale, skal lokale restriksjoner legges til grunn ift om man kan delta på stevnet. Er det innført lokale reiserestriksjoner skal disse følges.
– Nye regler åpner for at det ved utendørarrangementer kan tillates inntil tre kohorter a 200 personer. Vi ber likevel om at antall ledsagere/publikum begrenses for å redusere risiko for smittespredning.
– Vi kommer til å dele inn tribuneområdet i to avgrensede områder. Sperringer må respekteres slik at vi overholder krav om adskilte kohorter.
– Barn 6-12 år kan mellom øvelsene oppholde seg sammen med foresatte/ledsagere på tribune. Utøvere fra 13 år og oppover bes om å oppholde seg mest mulig på indre bane når man ikke konkurrerer (ikke tribunene). Unntak fra dette på søndag ifm avvikling av spydkonkurranse.
– Vi ber alle respektere krav til registrering, håndhygiene og avstand til andre, husk dette spesielt ifm handling i kiosk.
– Det vil ikke bli hengt opp resultatlister. Resultater leses opp og resultatlister vil bli tilgjengeliggjort digitalt.

Pga utvidet påmeldingsfrist vil Tidsskjema og startlister ikke bli klare før fredag ettermidag/kveld. Disse vil da bli lagt ut her.