Støtte til sommeraktiviteter og utstyr fra Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen ved Trine Vekseth dukket overraskende opp på treningen på Guldbergaunet 04. mai med en stor gavesjekk som ble overrakt til klubbleder Liv Karin Olsen Flak. Steinkjer FIK hadde søkt Gjensidigestiftelsen om støtte til sommeraktiviteter i form av Friidrettsskole for barn og unge, og til fornyelse av utstyr. Gavesjekken som ble overrakt på tirsdag var på hele 182.000 kr, og ble mottatt til stor jubel fra både aktive, trenere og støtteapparat som var til stede.

Støtten skal først og fremst benyttes til å gjennomføre Friidrettsskole for barn i alderen 8-14 år gjennom sommeren 2021. Friidrettskolen vil være et gratis tilbud som er åpent for alle. Man trenger ikke å være medlem i Friidrettsklubben eller å ha vært med på friidrett tidligere for å delta. Alle vil være velkommen.

Støtten gjør det også mulig å tilby eldre friidrettsungdommer sommerjobber som instruktører på friidrettsskolen i sommer. Vi har mange dyktige ungdommer som gjennom dette vil få en kjempefin mulighet til å få mer erfaring i trenerrollen.

I tillegg til sommeraktiviteter skal støtten gå til fornyelse av utstyr. Hekkene på Guldbergaunet er i dårlig forfatning, og det er derfor kjærkomment med støtte til fornyelse av disse og annet utstyr som vil bli benyttet både ifm friidrettsskolen og i årene som kommer.

Det vil komme nærmere info om friidrettsskolen og påmelding ganske snart.

https://www.steinkjer24.no/nyheter/2021/05/04/Milliontilskudd-til-barn-og-unge-%E2%80%93-n%C3%A5-blir-det-skole-gjennom-hele-sommeren-23910861.ece