Vellykket treningsleir

Vellykket treningsleir på Tenerife

Bak fra venstre: Roald Frøskeland, Marie Dale, Hans Holm, Vilde Steien, Isak Jerpstad, Eiliv Bjerkan Klev, Sander Stigum, Julius James Ebarle, Eirik Røe, Aleksander Kirkeberg, Sivert Lyngstad, Live Solheimdal, Kristian Skage Nordlund, Marianne, Bendik Skarstad, Henrik Sandstad, Andrea Pettersen Slørdal, Toril Lauritsen Nyborg, Emily Nyborg, Ingeborg Skarstad, Marie Paasche Berg, Kristine Jekthammer og Emily Norum.  Eivind Jenssen og Jenny Nyborg var ikke til stede da bildet ble tatt.