Tips til valgkomiteen

Det skal avholdes årsmøte i Steinkjer Friidrettsklubb onsdag 21.mars 2018. Valgkomiteen Hans Foosnæs ([email protected]) og Heidi Aune Dale ([email protected]) utgjør valgkomiteen. Det er stor aktivitet i klubben for tida og vi oppfordrer alle som har verv/kan tenke seg å ta verv, om å gi beskjed til valgkomiteen før 24. februar. Valgkomiteen understreker at alle som har unger/ungdom med i aktiviteter i klubben, bør ta på seg verv, stort eller lite.

Oversikt over valgene i 2017 finner du under “Klubben”.