TRENINGER I JULA 2022 13 år og eldre.

!3 år og eldre trener til følgende tider jula 2022:
Torsdag 22/12: kl 18.00-20.00.
Tirsdag 27/12 (3. juledag) kl 12.00-14.00
Torsdag 29/12 (5. juledag) kl 12.00-14.00
Tirsdag 3/1 kl 18.00-20.00
Torsdag 5/1 kl 18.00-20.00.
Hvis trenere har avtalt andre tider for sin gruppe, er det fint om Hans F kan få beskjed, slik at vi kan legge ut på HS.-