UTØVER-TRENER-SPORTSLIG-SAMLING

Samling for utøvere, trenere støtteapparat

Tid: tirsdag 15.08 i etterkant av fellestreningen
Sted: Steinkjer videregående skole
Sportslig utvalg ordner med kveldsmat.
Agenda:
Kort oppsummering av sesongen så langt.
Informasjon om resten av sesongen – terminlista
Sesongen 2017/2018 – innspill?
Velkommen
Hilsen sportslig utvalg