Veidekkelekene 16.-19.06. på Lillehammer

Veidekkelekene er et stort stevne på Lillehammer for alderbestemte klasser og senior.  Innbydelse ser dere her

Frist for å melde seg på er 6.06.

Vi har muligheter for overnatting, hybler, ikke så langt fra banen til en OK pris.  Dette betyr at vi må ha en rask tilbakemelding fra de som evt trenger overnatting til Toril Lauritsen Nyborg 41397240 eller Robert Hårberg på 932 02 239.