VIKTIG MELDING FRA LEDER I FRIIDRETTSKLUBBEN APRIL 2020

Leder Liv Karin kommer i dette skrivet med mange viktige meldinger til alle i Steinkjer Friidrettsklubb. Vi vil gjerne starte en friidrettssesong, men det er mange hensyn å ta i disse virus-tider. Så les gjennom dette og merk dere hvilke hensyn vi må ta.

Nyhetsbrev fra klubbleder april 2020