ÅRSMØTE I STEINKJER FIK 24/3-21.

På årsmøtet i Steinkjer FIK 24/3 ble Liv Karin Olsen Flak gjenvalgt som leder. Kort referat fra møtet:

Referat årsmøte 24-03-21