ÅRSMØTE I STEINKJER Friidrettsklubb mars 2021

Steinkjer Friidrettsklubb sitt årsmøte avholdes onsdag 24.03.2020 kl. 19.00. Slik smittesituasjonen er per i dag, har styret besluttet at årsmøtet avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. Innlegget inneholder ÅRSMELDING 2020,

Innkalling: Se under.

Årsmøte 24.03.2021

Årsmelding 2020 Steinkjer FIK

Vedlegg til årsmelding 2020

Årsregnskap 2020 med budsjett for 2021

Saksliste til årsmøte 2021 (1)

Retningslinjer treningsavgift fra 2021

Statistikk Steinkjer FIK 2020

Klubbrekorder Steinkjer FIK per 15.03.2021