ÅRSMØTE I STEINKJER Friidrettsklubb mars 2021

Steinkjer Friidrettsklubb sitt årsmøte avholdes onsdag 24.03.2020 kl. 19.00. Slik smittesituasjonen er per i dag, har styret besluttet at årsmøtet avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Innkalling: Se under.

Årsmøte 24.03.2021