Årsmøte mandag 11. mars 2024

Steinkjer Friidrettsklubb sitt årsmøte avholdes på personalrommet på Steinkjer
videregående skole mandag 11. mars 2024 kl. 19.00.

Innkalling og saksdokumenter:

Sakliste årsmøte SFIK 110324
Årsmelding Steinkjer FIK 2023
Årsregnskap 2023 og budsjett 2024
Steinkjer Friidrettsklubb – Friidrett for flere – årsmøtesak 2024

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret innen 26.februar 2024 til
e-post [email protected].

For mer info, se vedlagt dokument:

Årsmøte Steinkjer FIK