INVITASJON TIL TRENINGSSAMLING I ÅRE 8-10 november 2019

Steinkjer Friidrettsklubb inviterer klubbens aktive medlemmer (samt foresatte) til høstens samling i Åre. SE invitasjon under:

Invitasjon til klubbsamling i Åre høst 2019