Steinkjer Indoor – Viktig Stevneinfo

Info om Tidsskjema, startlister, og resultater vil bli lagt ut her.

Tidsskjema (OPPDATERT 21.02 kl 23:30) og Startlister Steinkjer Indoor 2022

Følgende oppdateringer er gjort i Tidsskjema:
G15, G16, G17, G18/19 er slått sammen til ett felles heat på 60m lørdag kl. 12:00
J15/J16 løper 400m sammen med G15 lørdag kl 13:15
J16 er lagt til på 3000m lørdag kl 14:10 sammen med G15-G17

Endring av tidsskjema Søndag Del 2 (Senior-klasser) for å unngå at utøvere får 200m før hhv lengde og 60m hk.

Tidsskjema Steinkjer Indoor lørdag 22.01 v2
Tidsskjema Steinkjer Indoor søndag 23.01 v2

Startliste Steinkjer Indoor 2022

Det er hyggelig å se stor påmelding i klasse Jenter 13. Det vil derfor på 60m i J13 bli 3 forsøksheat og Finale.
8 beste tider fra forsøksheatene går til Finale. I øvrige øvelser og klasser er det direkte finaler i alle øvelser selv om det er flere heat.

To-delt Stevne
Pga gjeldende Covid-restriksjoner deles stevnet i to – der DEL 1 er for klassene 8-19 år. De har sine øvelser Lørdag kl 11:00 – ca 14:30 og Søndag kl 10:00 – ca 14:00.
Del 2 er Seniorklassene (både med og uten toppidrettsstatus) og Framerunning som har sine øvelser Lørdag ca 15:30 – 17:00 og Søndag ca 15:00 – 16:15. Det er viktig at deltagere i Senior-klassene respekterer at de må vente til Del 1 (under 20 år) er ferdig før de kan gå inn og starte oppvarming inne i friidrettshallen. Deltagere i Del 2 kan benytte Gymsal vis-a-vis friidrettshallen til oppvarming fra kl 13:00 begge dager (NB ikke piggsko).

Smittevern
Under del 1 kan følgende være tilstede: Utøvere + nødvendig støttepersonell (inntil 1 trener el. foresatt per utøver) + inntil 30 Publikum.
Under del 2 kan kun utøvere + et begrenset antall trenere være til stede slik retningslinjene er pr 19.01. Vi ser på mulighetene for å sperre av mellom tribunedel og friidrettshall slik at det kan være 30 pers i hall og 30 pers på tribune (under Del 2 av stevnet).
Det skal benyttes munnbind når dette er praktisk mulig (gjelder ikke utøvere ifm oppvarming og konkurranse). Unntak kan også gjøres for funksjonærer når munnbind er til hinder for utførelse av oppgaven. Viktig at alle også er nøye med å holde avstand – dette er viktig for å unngå evt smittespredning.
Alle som deltar på stevnet må være symptomfrie og friske. Vi oppfordrer alle deltagere til å ta hurtigtest før oppmøte på stevnet (test tas samme dag – om man deltar begge dager bør ny test tas på morgenen dag 2).

Elektronisk avkryssing
Det vil bli gjennomført elektronisk avkryssing (opprop) for klasser 15 år og eldre. Epost med instruksjon for avkryssing vil bli sendt fredag kveld til epostadressen utøver har registrert i MinIdrett (Merk at dette kan være epostadresse til foresatt). Frist for avkryssing vil være kl. 0800 for både lørdag og søndag. Vi oppfordrer lagledere til å minne om og bistå sine utøvere med avkryssing. For noen deltakere kan dette være første gang og dermed en fin anledning til å øve på rutinen.

Skoskjema
Alle utøvere som deltar i klassene 18/19 år og Senior må fylle ut skoskjema. Det skal leveres ett skoskjema for hver øvelse man deltar i.
Skoskjema fylles ut og leveres elektronisk. Skjema skal være levert senest en time før øvelsens start. Fylles ut her: Skoskjema Steinkjer Indoor

Lisens
Vi minner om at alle utøvere fra og med 13-årsklassen må ha betalt lisens for 2022. De som ikke har ordnet Lisens kan gjøre det her: https://mosjon.friidrett.no/event/lisens2022#init

Premiering
For klassene 8-12 år er det deltagerpremie – Medalje – til alle deltagere. Felles utdeling på lørdag, dvs ikke premiering per øvelse. Om noen utøvere i klassene 11-12 år deltar kun søndag fås Medalje ved henvendelse til premieutdeler.
I klassene fra 13 år er det 1/3 premiering i hver øvelse (dvs 1-3 deltagere: 1 premie, 4-6 deltagere: 2 premier etc).
Alle premieutdelinger står anført i tidsskjema. Sjekk dette ift når det er premiering for de ulike klassene og øvelsene.