Viktig melding om friidrettsanlegget

Steinkjer kommune gir Steinkjer Friidrettsklubb tillatelse til trening i utendørsanlegget på Guldbergaunet under visse forutsetninger.

Det åpnes i første omgang for løpetrening, og da for utøvere 13 år og eldre.
Vi vil etter hvert kunne åpne for tekniske øvelser, men først må klubben utarbeide en egen veileder som ivaretar smittevern i forhold til utstyr som brukes i denne sammenheng.
Vi presiserer at kommunen kun har gitt tillatelse til organisert trening som skjer i regi klubben.

LES MER: Bruk av friidrettsanlegget på Guldbergaunet i koronatider